آموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدن
0 رای   

قیمت نهایی : 45,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

آموزش کاربردی ArcGIS در زمین‌شناسی و معدن 

 تألیف: دکتر سعید جوی زاده - منیژه براهیمی- محمد صادق درانی‌نژاد

انتشارات: آکادمیک

قیمت: 45000 تومان

   پیشگفتار              

فصل اول

پروژه اول: ساخت یک نقشه زمین شناسی             

1-1 مقدمه              

1-2 مرحله اول:  ژئورفرنس  

1-2-1 مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار  Geo referencing           

1-2-2 مراحل انجامGeo referencing  فایلهای رستری       

1-2-3 تغییر مختصات فایل های رستری (project raster)   

1-3 مرحله دوم: ایجاد بانک اطلاعاتی    

1-3-1 شیپ فایل چیست؟        

1-3-1-1 ایجاد Shape file    

1-3-2 Geodatabase چیست؟            

1-3-2-1 ایجاد یک Geodatabase      

1-4 مرحله سوم: جدول اطلاعاتی          

1-4-1 ایجاد فیلدهای اطلاعاتی در جدول توصیفی   

1-5 مرحله چهارم: رقومی کردن(Digiting)          

1-5-1 مراحل رقومی سازی نقشه          

1-5-2 معرفی نوار ابزار Editor          

1-5-3 معرفی پنجره Editor  

1-5-4 معرفی منوی Advanced editing             

1-6 مرحله پنجم: برش اطراف منطقه مورد مطالعه

1-7 مرحله ششم: نماد (Symbol)           

1-7-1 نماد سازی   

1-7-2 تغییر رنگ عوارض    

1-7-3 تغییر رنگ و شکل عوارض       

1-7-4 روش تهیه نقشه های موضوعی در زمین شناسی         

1-7-4-1 Features              

1-7-4-2 Categories          

1-8 مرحله هفتم: برچسب گذاری           

1-8-1 انواع روش های برچسب گذاری 

1-8-2 تبدیل برچسبها به Annotation   

1-9 مرحله هشتم: خروجی گرفتن نقشه های زمین شناسی  و ارایه آن برای چاپ   

1-9-1 مهم ترین اطلاعات مورد استفاده  در چیدمان نقشه       

1-9-2 محیطView  layout   

1-9-3 خروجی گرفتن نقشه ها در محیط Arc MAP              

1-9-3-1 راهنمای نقشه          

1-9-3-2 مقیاس نقشه             

1-9-3-3 اضافه کردن Grids به نقشه     

فصل دوم 

پروژه دوم : بررسی ارتباط مکانی فلزات سنگین خاک و چاه‌های نفت    

2-1 مقدمه              

2-2 حل مسئله        

2-2-1 قسمت 1)     

2-2-2 قسمت 2)     

2-2-3 قسمت 3)     

2-2-4 قسمت 4)     

فصل سوم 102

پروژه سوم: تحلیل خطواره های موجود در تاقدیس 

3-1 مقدمه              

3-2 حل مسئله        

3-2-1 قسمت 1)     

3-2-2 قسمت 2)     

3-2-3 قسمت 3)     

3-2-4 قسمت 4)     

فصل چهارم            

پروژه چهارم: تحلیل شیب و ارتفاع سازندهای زمین شناسی    

3-1 مقدمه              

4-2 حل مساله        

4-2-1 قسمت 1)     

4-2-2 قسمت 2)     

4-2-3 قسمت 3)     

3-2-4 قسمت 4)     

4-2-5 قسمت 5)     

فصل پنجم

پروژه پنجم: استفاده از زمين آمار در حل مسائل زمين شناسي آب          

5-1 مقدمه              

5-2 حل مساله        

5-2-1 قسمت 1)     

5-2-2 قسمت 2)     

5-2-3 قسمت 3)     

فصل ششم              

پروژه ششم: مکانيابي پهنههاي مناسب تغذيه مصنوعي دشت سروستان فارس          

6-1 مقدمه              

6-2 حل مساله        

6-2-1 گام اول: ساخت لايههاي رستري معيارهاي کمي          

6-2-2 گام دوم: بدون بعد ساختن لايههاي رستري معيارهاي کمي           

6-2-3 گام سوم: وزندهي عدد صحيح به معيارهاي کيفي         

6-2-4 گام چهارم: وزندهي به معيارها    

6-2-5 گام پنجم: همپوشاني لايههاي رستري وزندهي شده       

6-2-6 گام ششم: مشخص کردن بهترين پهنهها        

6-2-7 گام هفتم: صحتسنجي نتايج و بازديد ميداني   

فصل هفتم

پروژه هفتم: روش تهیه اطلس زمین شناسی            

7-1 روش ساخت اطلس زمین شناسی در GIS        

7-2 روش ساخت اطلس در GIS            

7-3 روش ساخت MAP BOOKS          

7-4 تنظیمات MAP BOOK    

منابع و مآخذ           

نوبت انتشار و چاپخانه: اول 1397- تهران

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید