اندازه قلم و فونت استاندارد کتاب

اندازه قلم و فونت استاندارد کتاب

اندازه قلم و فونت استاندارد کتاب:

  • برای کتاب‌های فارسی اولویت استفاده شامل فونت B badr می‌باشد و اندازه قلم 12/5 است
  • اندازه قلم پاورقی می‌بایست برای فارسی 10 و برای لاتین 9 انتخاب شود.
  • برای کتاب‌های انگلیسی از فونت Times new roman و اندازه قلم 11 استفاده می‌شود.
 
 

 

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید